Sign In

Forgot Password?

Register Now

L-Ezodu tac-Cikonji

Overview

B’dan ir-rakkont skomdu u intens, Walid Nabhan iwessa’ l-konfini ġeografiċi u narrattivi tar-rumanz Malti. Nabil isib ruħu mħabbel f’relazzjoni maqbuda fl-għoqiedi ta’ passat li m’għandu xejn x’jaqsam mal-preżent. Irid jinqata’ mis-silenzji ta’ ġens li kien diġà falla qabel ma twieled hu, imma kull fejn imur jieħu miegħu dak id-dell tqil. Jiftakar fl-ispettaklu taċ-ċikonji ta’ tfulitu, f’kemm kienu mbegħdin minnu. U jirrealizza li ebda martirju, ebda gwerra, ebda tluq, kiefer kemm hu kiefer, ma jista’ jifdih minn dik iċ-ċomba ingastata bejn ġwenħajh. L-uniku ħelsien li nistgħu nilmħu jinsab fil-lingwa straordinarja tiegħu, fir-rakkont rikk ta’ bniedem li qed jipprova jorganizza ħajtu u jfassal destin. Imma l-isfidi huma kbar, ir-riżorsi limitati. U kif tgħid Omajmah, "Lanqas it-tjur ma jridu jibqgħu fid-dinja tal-Għarab."

ISBN: 978-99932-7-470-4
Publisher:
Publication date: 0000-00-00 00:00:00
Pages:

Download the Nemo Ebook App from iTunes to view this book

€ 9.50

Other popular titles

Be the first to know

Sign up with your email for savings, news and latest releases

Be Social